Napięcie wynosi 1000 V, moc 1000 W. Jaka jest odporność?

neeea 06/06/2018. 6 answers
Education & Reference Homework Help

6 Answers


Anonymous 06/21/2018.

E = 1000 v P = 1000 w I = 1 a R = 1000Ω A: Jeden kilohm


Philomel 05/21/2018.

R = E ^ 2 / P = 1 000 000/1000 = 1000 Ω


qrk 05/21/2018.

Poszukaj Prawa Ohma. To odpowie na wszystkie twoje pytania. Jest to również w twoim podręczniku.


lee26loo,異域秦後人 05/21/2018.

R = 1000/1000 ^ 2 = 1000 omów


GTB 05/21/2018.

W = IV; V = IR, więc I = V / R, więc W = V ^ 2 / R, więc R = V ^ 2 / W = (1000) ^ 2 / (1000)


billrussell42 05/21/2018.

P = E² / R R = E² // P = 1000² / 1000 = 1000 Ω Aby sprawdzić, I = E / R = 1000/1000 = 1 amper i moc = EI = 1000 • 1 = 1000 watów


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

Language

Categories